Par uzņēmumu
Produkti
Mūsu klienti
Pakalpojumi
Kontakti
+
 
Mūsu uzņēmuma darbības virzieni:
 
          Datorprogrammu izstrāde un ieviešana
  • Mūsu uzņēmuma darbības pamatvirziens ir datorprogrammu izstrāde un ieviešana uzņēmumu  iekšējai uzskatei un plānošanai. Datorprogramma „Uzskaitvedis” ir ērts instruments, lai veiktu datu uzskaiti pa klientiem un apkalpojamajiem objektiem, paveikto darbu uzskaiti pa dažādiem pakalpojumiem, rēķinu formēšanu klientiem, debitoru parādu atskaites analīzi.  Datorprogramma dod iespēju formēt maršrutus un ikdienas darba uzdevumus, atkarībā no to apkalpošans grafikiem, veikt darba algas aprēķinu, atkarībā no veikā darba apjoma. Datorprogrammu ir iespējams izmantot uzņēmumos, kas darbojas dažādās nozarēs. Vairums mūsu klientu ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, galvenokārt atkritumu saimniecībā sfērā, kur ir nepieciešams veikt uzskaiti pa daudziem apkalpojamajiem objektiem, ar dažādiem apkalpošanas grafikiem.
  • Datorprogrammu izstrāde un ieviešana asociāciju, biedrību dalībnieku uzskaitei.
  • Datorprogrammu izstrāde pēc klientu pasūtījuma.

    Konsultāciju pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas jomā.

  •  Mūsu uzņēmums veic daudzuma un sastāva novērtēšanu atkritumiem, kas tiek radīti konkrētā municipālā iedalījumā.
  • Risinājumu izstrāde atkritumu  savākšanas un transportešanas jomā, izmaksu optimizācija, izmantojot mūsu izstrādāto datormodeli. 

SIA "Uzskaites sistēmas" ir dibināta 2004. gadā.

   
_